Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Bảng Giá Cáp Điện Công ty Cổ Phần Điện Lực Khánh Hòa

1. Địa chỉ
Trụ sở: Số 11. Lý Thánh Tôn -TP. Nha Trang - Khánh Hoà
Fax: (058)3823828
Email: info@khpc.com.vn
Website: http://www.khpc.com.vn
2. Lịch sử hình thành Công ty
Sở quản lý và phân phối điện Phú Khánh được thành lập theo quyết định số 3799 QĐ/TCCB ngày 14/4/1976 của Bộ điện và than. Sở trực thuộc Công ty Điện lực miền Trung – Bộ điện và than.
Từ tháng 4/1976 đến 1981: Sở quản lý và phân phối điện Phú Khánh trực thuộc Công ty điện lực miền Trung - Bộ điện và than.
Từ năm 1981 đến tháng 10/1989: Sở điện lực Phú Khánh trực thuộc Công ty Điện Lực 3 - Bộ Năng lượng.
Từ tháng 10/1989 đến tháng 6/1993: Sở điện lực Khánh Hòa trực thuộc Công ty điện lực 3 – Bộ năng lượng (do tách hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa).
Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hoà tiền thân là Sở Điện Lực Khánh Hoà trực thuộc Công ty điện lực 3 – Bộ năng lượng, được thành lập theo Quyết định số 554 NK/TCCB-LĐ ngày 30/06/1993 của Bộ trưởng Bộ năng lượng.
Ngày 08/03/1996 Sở Điện Lực Khánh Hoà được đổi tên thành Điện Lực Khánh Hoà, trực thuộc Công ty điện lực 3 - Tổng công ty Điện Lực Việt Nam theo Quyết định số 261/ĐVN/TCCB-LĐ của Tổng công ty Điện Lực Việt Nam.
Ngày 06/12/2004 theo Quyết định số 161/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Điện Lực Khánh Hoà trực thuộc Công ty Điện Lực 3 được chuyển thành Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hoà.
Ngày 01/07/2005 Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hoà chính thức hoạt động với vốn điều lệ là 163.221.000.000 đồng, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3703000162 ngày 30/06/2005 do Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hoà cấp.
Ø Ngày 12/7/2005 TTGDCK Hà Nội có quyết định số 06/QĐ-TTGDCKHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.
- Ngày 08/12/2006 UBCK Nhà Nước cấp giấy phép niêm yết số 107/UBCK-GPNY cho cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Trung Tâm Giao dịch Chứng Khoán TPHCM, ngày 27/12/2006 cổ phiếu KHP của Công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm GDCK TPHCM (Nay là Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh).
- Ngày 05/09/2007 phát hành thêm và niêm yết bổ sung 1.086.986 cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2006 được miễn và chia cổ tức đợt 3 năm 2006: 10.869.860.000 đồng. Vốn điều lệ: 174.090.860.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51% tương đương 88.792.320.000 đồng.
- Ngày 29/7/2009, Công ty phát hành thêm và niêm yết bổ sung 3.480.982 cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 được miễn, giảm năm 2008 và chia cổ tức đợt 3 năm 2008. Vốn điều lệ hiện tại của KHPC là 208.900.680.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty - tương đương 106.550.780.000 đồng.

Để biết chi tiết Bảng giá cáp điện của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa xin liên hệ tới thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Giấy phép KD 4200601069 do Sở KH-ĐT tỉnh KH cấp ngày 30 tháng 6 năm 2005
Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn - Nha Trang
Điện thoại: (84.58) 2220220      Fax: (84.58) 3823828
Email: Info@khpc.com.vn    Website: http://www.khpc.vn    http://www.khpc.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét